Tom-Tech

Instalatorstwo

 
W oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną wykonujemy prace zgodnie z projektem technicznym, przepisami budowlanymi oraz obowiązujacymi normami. Posiadamy niezbędne kwalifikacje i uprawnienia elektryczne.
 
Instalatorstwo elektryczne:
·  Instalacje dla domu i przemysłu
·  Sieci kablowych niskiego i średniego napięcia
·  Zasilanie i oświetlenie terenu budowy
·  Oświetlenie uliczne
·  Instalacje odgromowe