Tom-Tech

Pomiary

Pomiary wykonujemy przy pomocy szerokiej gamy urządzeń pomiarowych posiadających zawsze aktualne świadectwa wzorcowania. 
Pomiary potwierdzamy dokumentacją dostarczaną zleceniodawcy. Do każdego protokołu z pomiarów dołączamy aktualne uprawnienia dokonujących pomiary oraz kopie aktualnych świadectw kalibracji i wzorcowania urządzeń pomiarowych.
 
Zakres pomiarów: 
  •   pomiary instalacji odgromowych,
  •   pomiary ochronne, przeglądy okresowe,
  •   pomiary impedancji pętli zwarcia w obwodach jedno i trójfazowych,
  •   pomiary wyłączników RCD,
  •   pomiary instalacji odgromowych,
  •   inne szeroko rozumiane pomiary elektryczne.